Algemene vragen

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar, het contract jaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één jaar, deze termijn wordt steeds één jaar wordt verlengd, tenzij deze uiterlijk één maand voor afloop van de lopende termijn schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd.

De beheerder zorgt voor het stallen en eventueel tussentijds verplaatsen van uw object in onze droge en goed geventileerde stalling. Het is niet toegestaan om zelf objecten in de stalling te plaatsen of te verplaatsen.

Wij bieden flexibele haal- en brengtijden, we vragen u wel ten minste drie dagen van te voren contact op te nemen om een afspraak te maken. Wij zullen de caravan dan voor u klaar zetten. Halen en brengen op zon- en feestdagen is niet mogelijk.
Nee, het is helaas niet mogelijk om gemotoriseerde voertuigen, zoals een camper of oldtimer, of een caravan met tandemas in onze caravanstalling te laten stallen.

De totale jaarhuursom is bij vooruitbetaling verschuldigd. U krijgt hiervoor een factuur toegestuurd.

De opzegging van uw contract dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren. U kunt uw opzegging per post versturen naar Caravanstalling Hardenberg, Gramsbergerweg 86, 7772 PB Hardenberg. Opzeggen dient u 1 maand voor het verstrijken van uw contract te doen, dus uiterlijk op 30 mei.

Overige tips en opmerkingen

 • Laat tijdens stalling altijd de koelkastdeur open staan, zo voorkomt u nare luchtjes.
 • Open de ventilatieluiken van het woondeel, zodat warme (vochtige) lucht kan ontsnappen. Laat ook de toiletdeur open, zodat deze ruimte goed kan luchten.
 • Ledig en reinig de schoonwatertank.
 • Ledig en reinig het chemisch toilet.
 • Verwijder (beperkt houdbaar) voedsel.
 • Leg losse kussens op hun kant, hierdoor kunnen de kussens goed luchten.
 • Sluit gasflessen af en verwijder ze uit de caravan. Controleer ook direct of de gasslangen niet broos of te oud zijn geworden.
 • Tap uw boiler af zodat dit water niet kan bevriezen of de leidingen aantast. Laat de leidingen open staan.
 • Verwijder of ontkoppel een eventueel aanwezige accu, de stalling is goed geventileerd maar wordt niet verwarmd.


Contact

Openingstijden

 • Maandag-Zaterdag: Op afspraak
 • Zondag: gesloten